Stötvågsträning

Med 100% vertikala stötvågor i frekvensområde mellan 5-30Hz. Stötvågorna som kroppen utsätts för är kontrollerade och låga. Ett typiskt pass kan vara 10-20min, men du kan också träna i c:a 30min åt gången. Stötvågsträning för cirkulation, avslappning, meditation, återhämtning, styrka, balans, rörlighet och rehabilitering, nervfunktion, neuromuskulär koordination.

Stötvågorna fortplantar sig upp genom hela kroppen. Miljontals celler kommer i rörelse och "kommunicerar med varandra". Hela kroppen, sinnet och allmäntillståndet påverkas positivt och G-krafterna kan hållas nere på bekväma och hälsosäkra nivåer. Träningsaktiviteten blir bekvämare, skonsammare och skönare. Träna individuellt eller med instruktör.
Hotspring

Detox

Hotston massage