Detox:
Detox fotbad är en metod som hjälper kroppen att starta en utresningsprocess av gifter och slaggprodukter som samlats på insidan. Normalt sett är vi väl rustade att ta hand om dessa, så att de kan avsöndras på naturlig väg. En del toxiner lagras i fett och leder, vilket gör dem svårare att bli av med. De hindrar den naturliga vägen till avgiftning. Vi utsätts dagligen för gifter genom t ex transfetter, raffinerat socker, färgämnen, konserveringsämnen, föroreningar mm.

Detox fotbad är en elektrolytisk process som frigör stora mängder negativa joner under behandlingen. De negativa jonerna absorberas av kroppen via fotens porer. När jonerna kommit in i kroppen fungerar de som extremt kraftiga antioxidanter. De neutraliserar de fria radikalerna så att de kan avlägsnas från kroppen. Avgiftningsprocessen fortsätter i 2-3 dygn efter behandlingen. Behandlingen tar 30 min.


Hotspring

Stötvågsträning