Internationell forskning
Den reducerade tyngdkraften i flytariet gör att omkring 90% av hjärnans aktivitet frigörs. Denna potential kan man t.ex. använda till superinlärning. I flytariet är hjärnan mycket mer mottaglig än normalt. När du flyter kan du exempelvis lyssna på ditt eget band med viktig data t.ex. inför en konferens, på ett tal som man spelat in innan eller för att lära sig språk osv. Hjärnan kommer då ihåg 65% av det den har hört jämfört med 5% om du bara läser texten.

Enligt amerikanska forskare kan superinlärning i flytariet uppnås p.g.a. att:
• man uppnår snabb djupavslappning
• hjärnans frekvenser övergår till Thetavågor
• vänstra och högra hjärnhalvorna samarbetar effektivare
• fantasi och kreativitet frigörs och leder till Eureka- upplevelser

Svensk forskning

Utdrag ur: The Book of Floating av Michael Hutchinson

Läs om beta-, alpha-, theta- och deltavågor