Torsten Norlander, professor i psykologi vid Karlstads universitet, har sen 2000 studerat flyt-REST. Förkortningen står för Restricted Environmental Stimulation Technique. Han ser stora möjligheter för behandling i flyttank inom fyra områden: mot stress, mot värk, för kreativitet och för idrottsmän.

För idrottsmän är träning efter flyt-REST ett bra sätt att stärka träningens kvalité för en rad tekniksporter, där det är helt avgörande att rätt muskler är avslappnade vid rätt tillfälle. Om de tävlande slappnat av i flyttank och därigenom är helt inne i primärprocessen kan de vara avspända i kritiska och viktiga ögonblick.

I Karlstad prövas flytariet i samarbete med smärtläkare och det har visat sig ha avsevärda effekter mot spänningshuvudvärk och muskelsmärta. - Till sensommaren kommer nya forskningsrapporter gällande floating och fibromyalgipatienter säger Torsten Norlander.
• man uppnår snabb djupavslappning
• hjärnans frekvenser övergår till Thetavågor
• vänstra och högra hjärnhalvorna samarbetar effektivare
• fantasi och kreativitet frigörs och leder till Eureka- upplevelser

  Internationell forskning
  Från: "The Book of Floating" av Michael Hutchinson
  Läs om beta-, alpha-, theta- och deltavågor

  Forskningsnyhter från Karlstads universitet
  Flyt bort stress och smärta - 2003-11-10
  Flyt minskar stressrelaterad smärta - 2006-02-08
  Flyta effektivt mot stress och smärta - 2007-10-30

  Läs vad media och forskare skrivit om floating
  Läs vad våra kunder tycker om floating