Utdrag ur: The book of Floating av Michael Hutchinson
"...the best environment that has yet been created for experiencing mental imagery at its most intense and vivid, and for manipulating mental imagery, is the flotation tank"

Redan Arkimedes låg i vatten när han fick sin Eureka-upplevelse.

Människohjärnan bildar elektrisk energi med olika frekvenser. Dessa impulser är mätbara med EEG (Elektoencefalografh). Beroende på vår fysiska och psykiska aktivitet bildar hjärnan vågor med 4 olika frekvenserkallade: Beta, Alpha, Theta och Delta. (Läs mer om dessa genom att klicka på länken till höger).
Svensk forskning

Internationell forskning

Läs om beta-, alpha-, theta- och deltavågor